Monthly Archives: January 2011

Google versus Seznam – podíly vyhledávání?

iHNed vytvořil na základě grafu z TOPlistu článek založený na poněkud podivné práci s daty s poněkud bulvárním nadpisem. Celou situaci nejlépe vrací do reality Vojta Bednář na Tyinternety.cz. Českým médiím to bude pravděpodobně jedno protože mají zajímavé téma, nicméně pro pořádnou práci je nutné s daty pracovat opravdu kvalitně a brát je vždy s přihlédnutím na to, jak se vytvořila a co znamenají.

Tagged , , ,

HTML 5 a český internet?

Celý svět je postižen novinkami kolem HTML 5, které znamená velký krok kupředu v oblasti webdesignu a možnostech internetu, stejně jako (pokud se bude HTML 5 dobře dodržovat) bude mít vliv na relevanci vyhledávání. Realita na českém internetu je zatím bohužel těžká, protože tato verze HTML ještě není plně podporována všemi nejvýznamnějšími prohlížeči. Zatímco Safari, Google Chrome a Firefox s ním nemají problém, Opera je již na tom hůř a Internet Explorer podporující jenom nové CSS3 fonty úplně nejhůř. V reálu to zatím znamená, že cca 45% uživatelů nebude schopné vaše HTML 5 featury využít a bude pro ně třeba připravit alternativní plán. A to zatím není málo.

Více informací na: Wikipedia HTML 5, Gemius Rankings CZ, CSS3 a HTML5 browser test

Tagged , ,