Category Archives: Pojmy internetové reklamy

Pro kampaň jsou rozhodné statistiky agentury/zadavatele

Téměř všechny naše kampaně jsou měřeny nezávislým adservingem, který zajistí audit kampaně. Cílem tohoto je aby zadavatel dostal co nejkvalitnější kampaň, byly odfiltrovány různé roboty nebo zobrazení které nemají šanci proniknout na světlo světa. Zároveň je měřením dosažena porovnatelnost mezi jednotlivými pozicemi kampaně a optimální celkový pohled na celou kampaň.

Pro dodavatele reklamního prostoru / médium toto znamená:

  • pro to, zda se objednaný počet zobrazení / kliknutí / čehokoliv splnil jsou rozhodné tyto nezávislé statistiky použité agenturou / zadavatelem
  • pokud se množství přeplní (splní se více než je objednáno), je to bráno jako dárek pro klienta a platí se maximálně do objednané částky
  • pokud se toto množství nesplní (i kdyby ve statistice dodavatele reklamního prostoru / média bylo splněno), má klient možnost buď nechat množství splnit se v náhradním termínu, nebo snížit poměrně fakturaci
  • pokud by se toto množství nesplnilo kriticky (pod 50%), může klient otevřít jednání o tom, že kampaň nebude platit vůbec

Vzhledem k tomu, že rozdíly mezi adservingem média a nezávislým adservingem jsou 5-20%, doporučujeme nastavovat v reklamních systémech médií o tuto poměrnou částku vyšší imprese ke splnění.

Autor: Jan Suda

Tagged , ,

Co přesně je Talking about na FB?

Co přesně znamená nová veličina Facebooku – Talking about?

Je to prmůměr za posledních 7 dní, kolik lidí nějak interreagovalo s danou Facebook stránkou. Interreagovalo je slovo, který sem si právě vymyslel, ale znamená, že to jsou lidé, kteří na stránce / stránku : likovali nebo komentovali, postovali, sharovali, odpovídali, RSVPovali, mentioning a Page, otagovali Page, checkovali se nebo check-in likovali či sharovali.

Více informací o talking about je zde:

http://searchengineland.com/demystifying-facebooks-people-are-talking-about-this-metric-96104

Autor: Jan Suda

Tagged , ,

Co je Passback v internetové reklamě?

Passback je označení pro technologii/akci, kdy reklamní systém A má vložený kód jiného reklamního systému B, který mu vrací informaci, zda bude zobrazovat reklamnu či nikoliv. Používá se zejména u omezení frekvence nebo o cílení na specifická cookie/Gookie. Mohou nastat dvě situace:
– systém B vyhodnotí, že danému uživateli chce zobrazit uživateli reklamu. Tu zobrazí a systému A vrátí informaci , že reklamu zobrazil (=Passback).
– systém A vyhodnotí že danému uživateli reklamu zobrazit nechce, vrátí tuto informaci systému A (=Passback), který poté může reklamní prostor využít jinak – zobrazí svou reklamu, zavolá další reklamní systém, nezobrazí nic, ..

Tagged ,