Category Archives: Zásady reklamních kampaní

Pro kampaň jsou rozhodné statistiky agentury/zadavatele

Téměř všechny naše kampaně jsou měřeny nezávislým adservingem, který zajistí audit kampaně. Cílem tohoto je aby zadavatel dostal co nejkvalitnější kampaň, byly odfiltrovány různé roboty nebo zobrazení které nemají šanci proniknout na světlo světa. Zároveň je měřením dosažena porovnatelnost mezi jednotlivými pozicemi kampaně a optimální celkový pohled na celou kampaň.

Pro dodavatele reklamního prostoru / médium toto znamená:

  • pro to, zda se objednaný počet zobrazení / kliknutí / čehokoliv splnil jsou rozhodné tyto nezávislé statistiky použité agenturou / zadavatelem
  • pokud se množství přeplní (splní se více než je objednáno), je to bráno jako dárek pro klienta a platí se maximálně do objednané částky
  • pokud se toto množství nesplní (i kdyby ve statistice dodavatele reklamního prostoru / média bylo splněno), má klient možnost buď nechat množství splnit se v náhradním termínu, nebo snížit poměrně fakturaci
  • pokud by se toto množství nesplnilo kriticky (pod 50%), může klient otevřít jednání o tom, že kampaň nebude platit vůbec

Vzhledem k tomu, že rozdíly mezi adservingem média a nezávislým adservingem jsou 5-20%, doporučujeme nastavovat v reklamních systémech médií o tuto poměrnou částku vyšší imprese ke splnění.

Autor: Jan Suda

Tagged , ,