Tag Archives: passback

Co je Passback v internetové reklamě?

Passback je označení pro technologii/akci, kdy reklamní systém A má vložený kód jiného reklamního systému B, který mu vrací informaci, zda bude zobrazovat reklamnu či nikoliv. Používá se zejména u omezení frekvence nebo o cílení na specifická cookie/Gookie. Mohou nastat dvě situace:
– systém B vyhodnotí, že danému uživateli chce zobrazit uživateli reklamu. Tu zobrazí a systému A vrátí informaci , že reklamu zobrazil (=Passback).
– systém A vyhodnotí že danému uživateli reklamu zobrazit nechce, vrátí tuto informaci systému A (=Passback), který poté může reklamní prostor využít jinak – zobrazí svou reklamu, zavolá další reklamní systém, nezobrazí nic, ..

Tagged ,